Monthly Drinks, every second Thursday of the month

A great way to get to know all the EGEAns is the Monthly Drinks in café de Stadsgenoot every second Thursday of the month! We hope to see you at 21:30, to have a drink together.

Een goede gelegenheid om internationale studenten en Nederlandse studenten die verder kijken dan de grenzen van Nederland, te leren kennen is natuurlijk de Monthly Drinks in café de Stadsgenoot! We hopen je ook elke tweede donderdag van de maand vanaf 21:30 te zien !

Monthly Drinks

Discuss this announcement in its forum topic: Monthly Drinks, every second Thursday of the month