2. Slovenski vikend

Location: Ljubljana (Map)
Date: 08/03/2019 - 10/03/2019

Date: 08/03/2019 – 10/03/2019

Location: Slovenia – Ljubljana, Aškerčeva 2)

Description: Geografi vsako leto organiziramo delovno-motivacijski vikend za utrujene študente po končanem izpitnem obdobju. Tako kot lansko leto, tudi letos organiziramo delovno-motivacijski vikend, ki ga organiziramo društva iz Ljubljane in Maribora. Vikend smo poimenovali 2. Slovenski vikend, prisostvovali pa bomo Društvo mladih geografov Slovenije in Društvo študentov geografije Maribor. Dogodek je za nas pomemben, saj je eden izmed redkih, kjer se študentje geografije povezujemo tudi znotraj meja.
Z dogodkom želimo pritegniti čim več novih članov, med seboj povezati univerzi in splesti čim močnejše vezi med študenti različnih univerz in med člani, kar bo podlaga za sodelovanje in delovanje v prihodnosti.

Each year students of geography organise motivation weekend for tired students after exam period. Like last year, this year we also organize motivation weekend, which is organized by associations from Ljubljana and Maribor. We called the weekend the 2nd Slovenian weekend, and it will be attended by Društvo mladih geografov Slovenije in Društvo študentov geografije Maribor. The event is important to us because it is one of the few where geography students are also linked within the borders.

We want to involve as many new members as possible, to connect universities together and to make stronger ties between students from different universities and also among members, which will serve as a basis for future cooperation and action.

Related News
Activity Forum
This activity does not have a forum or a forum topic.
General Information

Price: €0.00

Number of Places:

External website: Click here